Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звіти
 


Дата створення - 24.05.1998 р.
Дата державної реєстрації - 20 січня 1999 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 3 від 19 лютого  2004 року. 
Голова правління - Попович Василь Васильович Головний бухгалтер – Роман Оксана Іванівна
Адреса: 90300,  м. Виноградів, Закарпатська обл, вул.Шевченка, буд. 60/2 
Тел/факс:  (03143) 2-73-68
Тел.: (03143)2-25-03
Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудитора ТОВ "Кроу Хорват ЕйСі Україна" (сертифікат аудитора №004111, виданий рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2000 року. Продовжено дію свідоцтва за рішенням АПУ від 30.07.2015 року, реєстраційний №313/3, до 30.07.2020 року. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України чинне до 30.07.2020 року.
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні, обов'язкові пайові внески, додаткові пайові внески, та інші внески від члені спілки у відповідності до Положення про фінансові послуги та Положення про фінансове управління кредитної спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки. Надає кредити взалежності від виду кредиту під 36% та 48% річних;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Відомості про ліцензії та дозволи видані КС "ЕДЕЛЬВЕЙС" за останні три роки.

Назва ліцензії:

Діяльність кредитної спілки з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Початок дії ліцензії з 31.03.2017р.

Строк дії ліцензії безстроково

Тип ліцензії Дійсна

Місце знаходження КС "ЕДЕЛЬВЕЙС"

90300, м.Виноградів, вул. Шевченка 60/2, Закарпатська обл.

Ідентифікаційний код: 25440065

e-mail: edelvejs.ks(at)meta.ua

Тел/факс (03143)27368, Тел. (03143)22503, (03143)24362, (03143)23954

Режим роботи.

пон-п'ятн: 8.00 - 17.00

Перерва: 12.00 - 13.00

Вихідний: суб. нед.


Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рікРічна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2021 рік
СВІДОЦТВО ДЕРЖАВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ


СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИСТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
   
   
Національна асоціація кредитних спілок України